Zveme vás na výstavu Naše pole

Československá obchodní banka, a. s., vás zve jako tradiční generální partner výstavy Naše pole na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky do Nabočan.

Na výstavě Naše pole 2018 se návštěvníci mohou seznámit vedle individuálního předvádění zemědělské techniky také se špičkovými odrůdami plodin, sortimentem hnojiv a chemické ochrany rostlin a nabídkou finančních služeb pro zemědělce. Výstava Naše pole se koná ve dnech 19. a 20. června 2018.

Skupina ČSOB, která je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice, dlouhodobě spolupracuje s vydavatelstvím Profi Press, které je pořadatelem výstavy. Není proto náhodou, že právě ČSOB se stala vedle výstavy Den Zemědělce generálním partnerem této výstavy. O významu předešlých ­sedmnácti ročníků této akce svědčí nejen rostoucí zájem návštěvníků a vystavovatelů, ale i zájem zástupců státní správy, vědeckých a společenských institucí v celorepublikovém měřítku.

Naše pole je ukázkou rostoucí úrovně českého zemědělství a úzké provázanosti praxe s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Výstava je zaměřena na novinky a technologické trendy, které budou prezentovat firmy z oblasti produkce osiv, výživy, hnojení a chemické ochrany rostlin, ale i podniky služeb, krmivářské firmy a výrobci a prodejci zemědělské techniky.

V průběhu dvou dnů se zde schází výrobci, importéři a prodejci se svými zákazníky, představují aktuální novinky a předvádí nabízený sortiment zboží a služeb. Takto postavený program umožní potenciálním zákazníkům prohlédnout si aktuální nabídku firem, zhlédnout přehlídku porostů a vyzkoušet vystavenou zemědělskou techniku a domluvit vhodné financování a pojištění přímo na výstavě. Pro získání individuální nabídky a detailních informací bychom vás rádi pozvali do naší společné expozice reprezentované společnostmi ČSOB, ČSOB Leasing, ČSOB Pojišťovna a ČSOB Factoring. Stánek naleznete v centrální části výstaviště.

Výstavní nabídka

Pro návštěvníky jsme připravili řadu atraktivních finančních produktů v rámci ucelené nabídky skupiny ČSOB. Zemědělci získají detailní informace ohledně financování provozních potřeb, jako je nákup osiv, hnojiv a chemické ochrany, ale i investičních záměrů v oblasti zemědělské techniky a technologií. Dále zájemci obdrží informace o možnostech nákupu zemědělské půdy a dalších nemovitostí, jako jsou například stáje, žlaby, jímky včetně detailů o výhodách refinancování bioplynových stanic. Samozřejmostí je možnost konzultace krytí pojistných rizik, jako je například pojištění plodin a hospodářských zvířat, strojní pojištění, pojištění nemovitostí a pojištění profesní odpovědnosti. Vedle finančních služeb a pojištění klientům navrhneme možnosti řešení profinancování pohledávek a řešení otázek spojených s dotačním poradenstvím, a to vše pod jednou střechou. Tato symbióza znalosti zemědělské praxe, finančních služeb, zemědělských rizik a dotačního poradenství umožní skutečně komplexní obsluhu klientů. Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi přímo na místě finanční řešení na míru.

Naši zkušení odborníci znají specifika zemědělství a navrhnou optimální řešení finančních potřeb klienta včetně možnosti čerpání podpor například z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a také v rámci Programu rozvoje venkova.

Předfinancování dotací

Zemědělci aktuálně řeší financování svých projektů v rámci 5. kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova, kde je mimo jiné atraktivní operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Současně se připravují na zahájení příjmu žádostí v rámci podzimního 6. kola výzev. V rámci tohoto kola lze jako v loňském roce předpokládat těžiště zájmu žadatelů u operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Bankéři ČSOB jsou připraveni návštěvníkům výstavy poskytnout ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Řada našich klientů tak nezmešká příležitost čerpat významné investiční podpory a investovat do rozvoje svého podnikání.

Program pro mladé farmáře

Pro návštěvníky výstavy je připraven finanční program Farmáři určený také pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše dvou milionů korun Kč bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo v případě začínajících zemědělců evidovaná výměra zemědělské půdy v Registru půdy (LPIS).

Program AGRO 2018

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program AGRO 2018. Program AGRO 2018 obsahuje komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB. „Vlajkovou lodí“ tohoto programu jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky a spolupráce s PGRLF. Výhodné úrokové sazby je docíleno finanční dotací dovozce či výrobce příslušné značky, s využitím komplexního poradenství v oblasti dotační politiky a výhodného pojištění s mnoha benefity pro zemědělce. Atraktivních pojistných sazeb je dosaženo díky činnosti vlastního pojišťovacího makléře pro kompletní sortiment zemědělských strojů a komodit.

Program AGRO 2018 je rozšířen o službu dotačního poradenství poskytovanou prostřednictvím Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům, zejména malým a středním podnikům, kompletní dotační poradenství zaměřené primárně na Program rozvoje venkova.

Portál GrainTerminal

Na základě poptávky od zemědělců vznikl pod patronátem společnosti Pawlica s. r. o. a ve spolupráci s ČSOB portál GrainTerminal (www.grainterminal.cz). Jedná se o přehlednou a zabezpečenou webovou aplikaci, která umožňuje na elektronické platformě bezpečné a přímé obchodování se zemědělskými komoditami v regionu střední Evropy. Cílem projektu je dosažení lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a automatizované vypořádání deponovaných prostředků z bankovního účtu. Dodavatelé i odběratelé musí být řádně zaregistrovaní a schváleni pro obchodování provozovatelem GrainTerminal. Tímto krokem je zabezpečen výběr dodavatelů a odběratelů, kteří automaticky souhlasí s transparentní smluvní dokumentací. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku probíhají v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB.

Ucelená nabídka

Pro návštěvníky výstavy je připravena ucelená nabídka skupiny ČSOB. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finan­čních potřeb, včetně pojištění a dotačního poradenství. V rámci tohoto individuálního, odborného a komplexního přístupu klient získá paletu služeb, které opravdu potřebuje a které mu pomohou v růstu jeho podnikání a ve zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Přijďte se přesvědčit na náš stánek na výstavě Naše pole nebo na některou z našich poboček.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *