SDZT

logo sdzt

Sdružení dovozců zemědělské techniky vzniklo v roce 1994 jako zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají dovozem a prodejem zemědělské techniky a dalších právnických osob, které mají se Sdružením společné zájmy. V čele Sdružení stojí předseda a 5-členný výbor, který každoročně vypracovává program činnosti, který předkládá ke schválení valné hromadě a ta rozhoduje o všech důležitých otázkách, souvisejících s činností Sdružení.

Hlavní náplní činnosti Sdružení dovozců zemědělské techniky je zastupování svých členů ve věcech společného zájmu, a to především ve vztahu ke státním orgánům, jiným sdružením, zemědělské veřejnosti a dalším subjektům. Jedná se o konsultace při tvorbě a úpravě zákonů, uvádění dovážených výrobků na trh, vzájemná výměna informací a zkušeností v dohodnutých oblastech zájmů, při zachování konkurenční atmosféry a zásad svobodného trhu. Dále se jedná o řešení společných zájmů v rámci výstavních akcí a předvádění strojů, ochranu hospodářské soutěže a zamezení vzniku nekalé konkurence. Významnou činností je zpracovávání statistických dat o prodeji zemědělské techniky v České republice. Sdružení poskytuje informační servis svým členům o změnách v legislativě, o novinkách a o výsledcích statistiky prodejů, které přímo ovlivňují činnost členů.

Od roku 1998 je Sdružení dovozců zemědělské techniky členem mezinárodní organizace, sdružující evropské národní organizace obchodníků se zemědělskou technikou – CLIMMAR (Centre de Liaison International des Marchands de Machines Agricoles et Réparateurs,se sídlem v Paříži). Toto členství naší národní organizace v těchto evropských strukturách nabývá stále větší důležitosti především nyní, kdy je Česká republika členem Evropské unie. Získané poznatky z práce jednotlivých členských organizací v oblasti nových metod prodeje zemědělských strojů a traktorů (využití elektronických systémů), výkupu a prodeje použitých strojů, vzdělávání prodejců, servisních pracovníků a obsluh včetně etiky prodeje (boj s nekalou konkurencí) a další jsou plně využitelné i v našich podmínkách.

V současné době má naše Sdružení 47 členů a je nadále otevřené dalším zájemcům, kteří v tomto oboru podnikají. Máme zájem především o aktivní firmy, ať malé či velké, které obchodují seriozně a poskytují zákazníkům poradenství, dobré obchodní služby a servis na vysoké úrovni.

Členské firmy Sdružení jsou nosnými firmami při organizaci výstav a veletrhů.
Veletrh zemědělské techniky Techagro v Brně a výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích jsou vždy tradičním setkáním výrobců a prodejců zemědělských strojů a traktorů s jejich zákazníky.

Sdružení každoročně spolupracuje při organizaci celostátních předvádění rozhodující zemědělské techniky pro zemědělskou veřejnost, jako je „Den zemědělce“ – např. sklízecí technika pro sklizeň obilovin a řepky, pro sklizeň pícnin, aplikační technika, soutěže manipulátorů spojené s předváděním a další.

Současná úroveň traktorů, zemědělských strojů a technologických linek umožňuje splnit požadavky zemědělství na zajištění kvalitní rostlinné a živočišné výroby, při současném zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a rozvoje venkova. Stroje, vybavené snímacími a vyhodnocovacími elektronickými prvky a systémy jsou samozřejmě investičně náročné. K rozhodování o jejich pořízení je proto potřeba přistupovat uváženě. Členové Sdružení dovozců zemědělské techniky jsou plně zapojeni do spolupráce se zemědělci při zpracování podkladů, nezbytných k žádostem o využití prostředků z národních a evropských zdrojů.

Vstupem do Evropské unie byl přijat evropský model zemědělství – zemědělství multifunkčního, a stali jsme se tak součástí celoevropského zemědělského trhu.
Zemědělec-hospodář musí nejen vyrábět, ale musí se věnovat i péči o krajinu a rozvoji venkova.

Sdružení dovozců zemědělské techniky za 20 let své činnosti dokázalo, že je významnou organizací podílející se rozhodujícím způsobem na technické úrovni zemědělství České republiky.

Praha – květen 2016

Rejstřík firem

Členové SDZT květen 2016

Tit. Jméno Příjmení Funkce Ulicezam Místo PSzam Mobil e-mail
AGRAFA s.r.o. ing. Jan Soukup jednatel Ležnice 860 Horní Slavkov 375 31 602475715 agrafa@agrafa.com
AGRALL zemědělská technika a.s. Ing. Tomáš Kvapil technický ředitel Bantice 79 Prosiměřice 671 61 724235058 kvapil@agrall.cz
AGRI CS a.s. Karel Plesinger ředitel Hybešova 14 Hustopeče u Brna 693 04 724107425 plesinger@agrics.cz
AgroKonzulta Žamberk s.r.o. ing. František Mikyska jednatel Klostermanova 1258 Žamberk 564 01 465676767 mikyska@agrokonzulta.cz
AGROMEX,s.r.o. Ing. Milana Smejkalová ředitelka obchodu AOS Modletice 102 Říčany 251 01 323 616 911 milana.smejkalova@agromex.cz
AGRO-partner s.r.o. ing. Tomáš Hrúša ved..obchodního úseku Květnová 506/2 Soběslav 392 01 728741141 tomashrusa@agropartner.cz
AGROTEC a.s. Ing. Jaroslav Musil ředitel divize ZT Brněnská 74 Hustopeče u Brna 693 01 602529424 jmusil@agrotec.cz
Agrotrans Otice s.r.o. ing. Vladimír Poštulka jednatel Štáblovice 179 Štáblovice 747 82 603508740 postulka@agrotrans-otice.cz
AGROWEST a.s. Ing. Ladislav Drástal ředitel Božkovská 15 Plzeň 305 41 602413898 drastal@agrowest.com
AGROZET České Budějovice, a.s. ing. Zdeněk Kukačka ředitel U Sirkárny 30 České Budějovice 371 55 602314241 kukacka@agrozetcb.cz
AUSTRO DIESEL,GmbH Radim Vlčko obchodní zástupce Moskevská 16 Karlovy Vary 360 01 737236298 vlcko@masseyferguson.cz
BARTÁK MF, s.r.o. Jana Pecháčková obchodní ředitelka Velké Chvalkovice 1 Pečky 289 11 603464726 pechackova@bartakmf.cz
BONAS Milevsko,s.r.o. Ing. Radko Našinec ředitel Staňkov 425 Sepekov 398 51 602177000 nasinec@bonas.cz
BRUNNTHALLER-CS s.r.o. Ing. Petr Žirovnický manager Pardubická 1453 Přelouč 535 01 602405537 brunnthaller@brunnthaller.com
BV-Technika,a.s. ing. Jiří Vozník místopředseda předst. K Vydralinám 705/2 Ostrava-Polanka n O. 725 25 602561939 j.voznik@bvtechnika.cz
CIME s.r.o. Ing. Petr Král jednatel K silu 1426 Pelhřimov 393 01 737260070 petr.kral@cime.cz
CRS MARKETING,s.r.o. Ing. Milan Rous prokurista Čížkovice 83 Čížkovice 411 12 602430641 milan.rous@crs-marketing.cz
DAGROS s.r.o íng. Zdeněk Šilar jednatel 9.května 71 Kostomlaty nad Labem 289 21 777744680 silar@dagros.cz
DANAGRA s.r.o.,Plzeň Ing. Luboš Ulč jednatel Republikánská 45 Plzeň 312 00 603202643 post@danagra.cz
DEUTZ-FAHR Austria, G.m.b.H. Dr. Albín Hanák reprezentant pro CZ, SK Ve vilkách 177/4 Brno 644 00 602729897 deutz-fahr@volny.cz
FLIEGL Agrartechnik CZ, s.r.o. Emil Demetr jednatel Maltézké náměstí 78 Radomyšl 387 31 725555787 demetr@fliegl-agrartechnik.cz
FRANKOTCHEQUE Agricole,s.s r.o. Thierry Delhomme jednatel Sadová 242 Dobrovice 294 41 602404205 reditel@fta-dobrovice.cz
GARNEA, a.s. ing. Petr Halamíček vedoucí prodeje strojů Neplachov 129 Dolní Bukovsko 373 65 602474897 halamicek@garnea-as.cz
HONORIS a.s. Praha Soren Wendel jednatel Hostovická 12/7 Praha 5 – Zličín 155 21 603419930 wendel@honoris.cz
K.B.T. PROFTECH s.r.o. Pavel Lorek obchodní zástupce Košťálkova 1527 Beroun 266 01 602656139 pavel.lorek@kubota.cz
KUHN CENTER CZ a.s.,Tlustice ing. Zdeňek Kříž obchodní manager Tlustice 75 Hořovice 268 01 602158144 zdenek.kriz@kuhncenter.cz
KVERNELAND CZECH, spol. s r.o. Ing. Pavel Dvořák obchodní ředitel Košťálkova 1527 Beroun 266 01 602158154 pavel.dvorak@kvernelandgroup.com
LEMKEN Czech,s.r.o. ing. Lubomír Klička obchodní zástupce Veselská 290/34 Popůvky- Troubsko 664 41 724151797 klicka@lemken.com
LIVA Předslavice,spol.s r.o. Libor Jungvirt jednatel Předslavice 19 Volyně 387 01 602448459 jungvirt.libor@liva.cz
LUKROM s.r.o. Ing. Petr Kachník obchodní manager Lípa 81 Zlín – Lípa 763 11 606713482 petr.kachnik@lukrom.cz
MANATECH CZ,s.r.o. Miloš Lesina ředitel Jiřice,ul.Mayo 247 Humpolec 396 01 777784253 lesina@manatech.cz
MICHELIN ČR Ing. Vladimír Vyhlídal obchodní zástupce Na Strži 65/1702 Praha 4 140 00 602350444 vladimir.vyhlidal@cz.michelin.com
MOREAU AGRI, spol.s r.o. Ing. Vít Uhlíř ved..obchodního úseku Hustěnovice 370 Babice u Uher.Hrad. 687 03 724205484 uhlir@moreauagri.cz
P&L, spol. s r.o. Ing. Antonín Šedek vedoucí prodeje strojů Biskupice 206 Biskupice u Luhač. 763 41 602502207 asedek@pal.cz
PEKASS ,a.s. Ing. Miroslav Pilz jednatel Přátelství 987 Praha 10 – Uhříněves 104 00 777730840 pilz@pekass-cr.cz
EUROTECH Třešť, s.r.o.(dříve  PEZAG) Martin Černoch obchodní manager Nádražní 144/43A4 Třešť 589 01 725503393 cernoch@eurotechgroup.cz
Pol-Agro s.r.o. Frýdek Místek ing. Libor Lysek ředitel  společnosti Palkovická 2393 Frýdek -Místek 738 02 602781825 polagro@polagro.cz
OAO“Gomselmaš“org.složka,Praha Stanislav Šapkin ředitel pobočky Nádražní 238 Smidary 503 53 773914244 gomselmash.cz@gmail.com
SHELL  Lubes-AUTOMAX . Libor Odvářka Key Acount Manager Pod Karlovarskou silnicí 27 Praha 6- Ruzyně 161 00 737272837 libor.odvarka@automaxeurope.com
SOME J. HRADEC, s.r.o. Ing. Oldřich Šuhájek ředitel div.zem.tech. Jarošovská 1262 Jindřichův Hradec 377 01 602406421 suhajek@somejh.cz
STROM Praha a.s. Ing. Jiří Sopoušek obchodní ředitel Lohenická 607 Praha 9 199 00 602207128 sopousek@stromc.cz
TOPAGRI s.r.o. Ing. Jiří Zelenka obchodní ředitel Košťálkova 1527 Beroun 266 01 602235502 jiri.zelenka@kvernelandgroup.com
Trelleborg Praha, s.r.o. Ing. Roman Jiráček Key Acount Manager Toužimská 720 Praha 9 – Letňany 199 00 731730909 roman.jiracek@trelleborg.com
TYM Central Europe s.r.o. ing. Josef Chytka jednatel Holzova 9 Brno 628 00 602770142 j.chytka@tymce.cz
U-M Servis s.r.o. ing. Karel Hanyk jednatel Pražská 884/II Třeboň 379 01 602270350 k.hanyk@umtrebon.cz
UNIMARCO a.s. Pavel Synek vedoucí obch.odd. Zádveřice-Raková 426 Zádveřice 763 12 603836092 pavel.synek@unimarco.cz
Výzkumný ústav zem.techniky,v.v.i. Ing. Zdeněk Abrham,CSc. vědecký pracovník Drnovská 507 Praha 6 Ruzyně 161 01 731615041 zdenek.abrham@vuzt.cz
sekretariát SDZT ing. Antonín Mašek vedoucí sekretariátu Kamýcká 129 ČZU-TF,Praha 6 165 21 602755497 masek@tf.czu.cz
sekretariát A.ZeT Ing. Dušan Benža,CSc ředitel sekretariátu Šumavská 31 Brno 612 54 602762522 zet.agro@post.cz