Redakční rady

Redakční rada časopisu Mechanizace zemědělství

Redakční rada časopisu Náš chov

Redakční rada časopisu Úroda

Redakční rada časopisu Veterinářství a Veterinární klinika

Redakční rada časopisu Komunální technika

Redakční rada časopisu Floristika

Redakční rada časopisu Energie 21