Ovce a kozy nezůstávají stranou zájmu vědců

V posledních desetiletích se welfare v chovech hospodářských zvířat dostává stále častěji do popředí zájmu médií a v důsledku toho i na seznam témat vědeckých prací, do diskusí zákonodárců a doporučení poradců. Výsledky některých studií mohou mít využití nejen v zemědělství. A nemusí se vždy týkat jen skotu, prasat či drůbeže.

Ovce a kozy patří v celé řadě zemí k hojně chovaným hospodářským zvířatům. Důvodem je zejména to, že díky své velikosti jsou oproti skotu daleko méně náročné jak na prostor, tak na množství krmiva. Krom toho jsou tato zvířata mnohem odolnější k okolním podmínkám, ale to neznamená, že by jim mělo být věnováno méně pozornosti a už vůbec by péče o ně neměla být podceňována nebo dokonce zanedbávána. Jedná se o velmi společenská a inteligentní zvířata, která potřebují patřičnou péči a pozornost. Mohou být i vhodnými modelovými zvířaty pro studium problémů u člověka.

Vědci z University of Cambridge na základě výsledků svých studií tvrdí, že ovce dovedou rozpoznávat lidské tváře na portrétních fotografiích a obrázek svého ošetřovatele rozpoznají i bez předchozího tréninku. Součástí studie byla celá série testů skupiny ovcí za účelem sledování a hodnocení jejich kognitivních schopností. Co k tomu vědce vedlo?

Ovce jsou poměrně dlouhověké a mají mozek podobné velikosti a složitosti jako některé opice. To znamená, že šlo zejména o ověření toho, zda by ovce mohly být užitečným modelovým zvířetem, které by vědcům přispělo k lepšímu pochopení některých neurodegenerativních onemocnění mozku. Jedním z nich je například Huntingtonova choroba, která se vyvíjí v průběhu dlouhého času a postihuje kognitivní schopnosti. Toto neléčitelné neurodegenerativní onemocnění se začíná projevovat v dospělosti a postihuje více než 6 700 osob ve Velké Británii. Na počátku tato nemoc ovlivňuje koordinaci pohybů, náladu, osobnost a paměť a prezentuje se ještě širším souborem symptomů, včetně zhoršení rozpoznávání mimiky obličeje. Na závěr mají pacienti problémy s řečí a polykáním, ztrácí motorické funkce a umírají v relativně nízkém věku. V současnosti není známa žádná účinná léčba, pouze několik málo způsobů, jak zvládat příznaky. Tato studie přinesla vědcům další způsob, jak monitorovat změny těchto schopností, a to zejména u ovcí, které mají ve svém genomu mutaci způsobující Huntingtonovu chorobu.

 

Více si přečtete v květnovém Farmáři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *